TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

        Theo quyết định 2141/QĐ-UBND ngày 19/8/ 2016 Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên - Trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên; Trung tâm giáo dục thường xuyên Thành phố Thái Nguyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Thành phố Thái Nguyên trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên sau đây gọi tắt là : TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.

          Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên có tư cách pháp nhân; Có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp của Ủy ban Dân thành phố Thái Nguyên về tổ chức bộ máy biên chế và công tác đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn chuyên môn của sở lao động thương binh và xã hội sở giáo dục và đào tạo Thái Nguyên.

Trụ sở làm việc :

Trụ sở chính đặt tại : Số 195, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở 1 : Số 209, đường Gang Thép, tổ 3 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở 2 : Ngõ 54a, Tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ,  thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên