• Nguyễn Đức Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   02083657070
  • Email:
   trungtamdaynghe.tptn@gmail.com
 • Lê Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987984828
  • Email:
   thanhhaihpn@gmail.com
 • Nguyễn Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912051901
  • Email:
   thuychctk15@gmail.com
Liên kết website

BAN GIÁM ĐỐC

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội