• Phạm Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0963125826
  • Email:
   phamthinhungtn@gmail.com
 • Dương Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0374695109
  • Email:
   duongbinh88tn@gmail.com
 • Nguyễn Khắc Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986820525
  • Email:
   Thainguyenkhac@gmail.com
 • Vũ Thị Hoàng Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0971832543
  • Email:
   tuyetdhktcn@gmail.com
 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975019566
  • Email:
   hungkm1970@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979287034
  • Email:
   huonglan110581@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987988779
  • Email:
   traitimmuathu1969@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0379255186
  • Email:
   Ngocanhnguyentthntp@gmail.com
 • Lê Đình Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0366090891
  • Email:
   thangtqd@gmail.com
Liên kết website

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội