• Phạm Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0983608263
  • Email:
   phamthidung78@gmail.com
 • Phạm Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386685038
  • Email:
   haituan8x@gmail.com
 • Phan Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0386685038
  • Email:
   Phannga.su2011@gmail.com
 • Trịnh Di Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989650512
  • Email:
   trinhdinatn@gmail.com
 • Đỗ Thị Thu Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974818315
  • Email:
   dohuyencn43@gmail.com
Liên kết website

TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội